skip to Main Content

VERKKOKAUPAN TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT

1.Yleistä

 • Näitä ehtoja sovelletaan JN-Teollisuuspalvelun tarjoaman hakasnaulain.fi verkkokauppapalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön, jossa asiakkaat voivat hankkia hakasnaulain.fi verkkopalvelusta tarjoamia ja edustamia tuotteita ja palveluita. Näitä ehtoja sovelletaan lisäksi asiakkaan Palvelun kautta tekemiin kaikkiin tilauksiin ja tuotteiden toimituksiin.
 • Palvelut ovat suunattu yrityksille, myös muu oiekushenkilö voi rekisteröityä Asiakkaaksi, mutta tällöin Asiakkaalla ei ole kuluttaja-asiakkaille tarkoitettuja kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Muut kuin Palvelua käyttävät kuluttajat ovat yritysasiakkaita, mukaan lukien luonnolliset henkilöt, jotka käyttävät Palvelusta ostettua tuotetta elinkeinotoiminnassa. Yritysasiakkailla ei ole kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia tilauksen peruutus- ja tuotteiden palautusoikeutta. Tuotteita ei myydä kuluttaja-asiakkaille.

2.Rekisteröityminen

 • Asiakaan tulee rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi täyttämällä rekisteröintilomake ja valitsemalla itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Palvelun käyttö edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta. Palvelun käyttö edellyttää näiden ehtojen hyväksymistä. Palvelussa on näitä ehtoja tarkentavia tiedonantoja ja toimintaohjeita.
 • Asiakas vastaa Palveluntarjoajalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja käyttäjätunnuksen sekä salasanan käytöstä ja huolellisesta säilytyksestä. Asiakas vastaa omaan tiliin liitetyistä osto-oikeuksista ja näihin liittyvistä muutoksista. Asiakas vastaa Tunnuksella tehdyistä tilauksista.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus evätä rekisteröityminen perustellusta syystä. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus tarvittaessa sulkea Asiakkaan käyttäjätunnus maksuvelvollisuuden laiminlyönnin, Palvelun väärinkäytön, lainsäädännön tai näiden ehtojen rikkomisen tai muun perustellun syyn vuoksi.

3.Henkilötiedot ja niiden käyttö

 • Asiakasta koskevat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan hakasnaulain.fi:n asiakasrekisteriin. Henkilötietojen käyttöä koskeva tietosuojaseloste on nähtävissä rekisteriselosteessa.

4.Tuotteet, tilaaminen ja toimitus

 • Asiakas voi tehdä tilauksen Palvelussa. Tehty tilaus sitoo Asiakasta. Tilaus vahvistetaan lähettämällä sähköpostiviesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Vahvistuksen jälkeen sopimus on osapuolia sitova.
 • Kunkin tuotteen tiedot, ominaisuudet, saatavuus, hinta, toimitustavat ja toimituskulut ilmoitetaan tuotteen valinnan ja ostamisen yhteydessä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palvelussa myytävien tuotteiden valmistajien omilla sivuilla esittämistä tiedoista.
 • Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa tilaus, jos tuotteen hinta on Palvelussa hintavirheen takia selkeästi poikkeava markkinahinnasta.
 • Tilauksia toimitetaan ainoastaan Suomen alueella (pl. Ahvenanmaa) osoitteisiin, joihin on kiinteä tieyhteys. Mikäli toimitusaluetta on muutoin rajattu, rajaukset ilmoitetaan Palvelussa.
 • Asiakkaan valittavana olevat toimitusvaihtoehdot ilmoitetaan Palvelussa. Asiakkaalle ilmoitetaan tuotteen arvioitu toimitusaika. Mikäli tuotteen toimituksessa ilmenee toimitusvaikeuksia, asiakkaaseen otetaan yhteyttä Palveluntarjoajan toimesta. Asiakkaalle erikseen tilattujen tilaustuotteiden arvioitu toimitusaika ilmoitetaan Palvelussa.
 • Toimitukset tapahtuvat arkipäivisin. Kuljetusliike sopii jakeluajankohdan Asiakkaan kanssa erikseen. Painaviin ja suuriin toimituksiin ei kuulu sisäänkantopalvelua.
 • Asiakkaalta tarkistetaan tuotteen luovutuksen yhteydessä henkilöllisyys. Jos tuotteen noutaa joku muu kuin tuotteen tilannut Asiakas, tulee noutajalla olla valtakirja Asiakkaalta.
 • Asiakkaan tulee välittömästi tuotteet saatuaan tarkistaa, että toimitus vastaa Asiakkaan tilausta eikä tuotteissa ole näkyvissä mahdollisia ulkoisia kuljetusvaurioita. Asiakasta pyydetään ilmoittamaan mahdolliset tuotepuutteet ja kuljetusvauriot Palveluntarjoajalle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta. Jos tuote on vaurioitunut, on vastaanottajan tehtävä siitä merkintä kuljetusliikkeen rahtikirjaan / lähetteeseen.
 • Valitsemalla ostoskorista toimitustavan ’Nouto’, Asiakas saa arvioidun toimitusajan ja saapumisilmoituksen sähköpostilla, kun tilauksen tuotteet ovat noudettavissa.

5.Maksutavat

 • Asiakas maksaa tuotteen verkkokaupassa tilauksen yhteydessä. Maksamisen voi suorittaa Palvelussa kulloinkin käytettävissä olevana verkkomaksuna, yleisimmillä luottokorteilla tai joustavasti verkkokaupan laskulla.
 • Tiliasiakkaat voivat maksaa tuotteet laskulla tiliasiakkuutta koskevan sopimuksen mukaisesti. Tiliasiakkaiden laskutuksen osalta noudatetaan kaupan ja asiakkaan välistä laskutuspalkkiota.
 • Checkout toimii Palveluntarjoajan maksunvälittäjänä. Laskun ja kertaluoton myöntää JN-teolliuuspalvelu.

6.Tilauksen peruuttaminen, tuotteiden palautusoikeus

 • Jos tilattua tuotetta ei ole saatavilla verkkokaupan tai varastovirheen vuoksi. Tilaus peruutetaan ja tilauksen mukainen summa hyvitetään asiakkaan tilille.
 • Jos asiakkaalle on vahingossa toimitettu väärä tuote, asiakkaan tulee palauttaa tuote takaisin hakasnaulain.fi noutovarastoon palautuspakettina. Oikea tuote toimitetaan asiakkaalle. Palautusoikeuden edellytyksenä on, että asiakas on pitänyt Palvelun kautta toimitetun tuotteen olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä. Mikäli palautettua tuotetta on vastoin Asiakkaalle kuuluvaa huolenpitovelvollisuutta käytetty, voidaan Asiakkaalta periä tuotteen arvonalennus aina tuotteen täyteen hintaan asti. Tavaraa ei katsota otetuksi käyttöön, jos Asiakas on käsitellyt tavaraa vain siten kuin on tarpeen sen luonteen toteamiseksi.
 • Palveluille ei myönnetä palautusoikeutta jo suoritetun palvelun osalta tai mikäli palvelu on kokonaan suoritettu.
 • Palveluntarjoaja vastaa postipakettikokoisten (pl. rahti) tilausten palautuskustannuksesta, kun Asiakas lähettää tuotteet takaisin käyttäen tilauksen mukana toimitettua Palvelun sopimustunnusta. Sopimustunnusta käyttäessä Asiakkaan tulee ilmoittaa Postissa sopimustunnus sekä että kyseessä on verkkokaupan palautus.

7.Tuotteen virhe ja takuu

 • Palveluntarjoajalla on lakisääteinen vastuu tavaran virheestä.
 • Virhetilanteessa asiakkaan tulee olla ensin yhteydessä verkkokaupan asiakaspalveluun sähköpostitse asiakaspalvelu@hakasnaulain.fi.
 • Jos tuotteelle myönnetään takuu, takuutodistuksena toimii verkkokaupan tilausvahvistus (Asiakkaan kuitti). Palveluntarjoaja vapautuu takuuajan vastuusta, mikäli voidaan osoittaa, että tuotteen virheellisyys tai rikkoontuminen on aiheutunut tapaturmasta, tuotteen ohjeiden tai käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä tai muusta Asiakkaan vastuulla olevasta seikasta.

8.Vastuunrajoitus

 • Palveluntarjoaja ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaalle – Palvelusta tai sen käytöstä taikka siitä, ettei Palvelu ole käytettävissä.
 • Näillä ehdoilla ei rajoiteta Palveluntarjoajan vastuuta henkilövahingoista eikä Palveluntarjoajan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutuvista vahingoista.

9.Muut ehdot

 • Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelusta ostetun tuotteen soveltuvuudesta Asiakkaalle.
 • Palveluntarjoaja ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamista viivästymisistä.
 • Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle ja/tai näiden yhteistyökumppaneille. Palvelun sisällön, tekniikan, tai materiaalien kopioiminen tai käyttö ilman Palveluntarjoajan lupaa on kielletty muuhun kuin Asiakkaan omaan henkilökohtaiseen yksityiseen käyttöön.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä ja näitä sopimusehtoja. Kulloinkin voimassaolevat sopimusehdot ovat nähtävissä Palvelun kotisivuilta.
 • Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Asiakas on vastuussa salasanan salassapidosta. Kiellettyä on käyttää mitään robottia tai muuta laitetta taikka menetelmää tarkkailemaan Palvelun sisältöä tai käyttöä.
 • Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas vastaa täysmääräisesti näiden sopimusehtojen sekä lain tai hyvän tavan vastaisella Palvelun käytöllä aiheuttamastaan vahingosta Palveluntarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille. Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus estää Palvelun käyttäminen sekä ostosten tekeminen.
 • Mahdollisiin Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisiin sopimusta koskeviin riita-asioihin sovelletaan Suomen lakia.
 • Jos tätä sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kaikki tätä sopimusta koskevat riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.
Back To Top